blog

Websites en hun milieu-impact

Yes, je leest het goed, websites hebben inderdaad een indirecte invloed op het milieu. Hoewel websites zelf geen tastbare objecten zijn, is hun gebruik gekoppeld aan energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Om een website te hosten, wordt deze opgeslagen op een server die constant energie verbruikt om te functioneren en beschikbaar te zijn voor gebruikers. Deze servers draaien vaak 24/7 en vereisen elektriciteit. Bovendien is koeling nodig om de servers op de juiste temperatuur te houden, wat ook gepaard gaat met aanzienlijk energieverbruik. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, is er gegevensoverdracht nodig tussen de server en de gebruiker, wat apparatuur en infrastructuur vereist die op hun beurt weer energie verbruiken.

Het is duidelijk dat de omvang van de gegevensoverdracht een rol speelt, of het nu gaat om een eenvoudig websitebezoek of het streamen van een 4K-serie op Netflix.

Het merendeel van de energie die wordt gebruikt om het digitale ecosysteem draaiende te houden, is nog steeds afkomstig van fossiele brandstoffen. Ter illustratie, het wereldwijde internet stoot jaarlijks meer koolstofemissies uit dan de luchtvaartindustrie. In vergelijking met België verbruikt het internet ongeveer 5 tot 15 keer meer CO2 dan heel België.

Website checks

Wat kun je eraan doen?

Als ontwikkelaar zijn er verschillende zaken waar je op kunt letten tijdens het bouwen van een online toepassing:

  • Efficiënte hosting: Kies voor een hostingprovider die gebruikmaakt van energie-efficiënte servers en datacenters met een focus op duurzaamheid. Informeer naar het energieverbruik en de bron van de elektriciteit die wordt gebruikt voor de hostinginfrastructuur.
  • Code-optimalisatie: Zorg ervoor dat de code van de website efficiënt is geschreven en geoptimaliseerd voor prestaties. Dit vermindert de belasting van de server en verlaagt het energieverbruik.
  • Caching en content delivery networks (CDN's): Implementeer cachingtechnieken en maak gebruik van CDN's om de laadtijden van de website te verbeteren. Dit vermindert de noodzaak voor frequente gegevensoverdracht en verlaagt het energieverbruik.
  • Minimaliseer gegevensoverdracht: Optimaliseer afbeeldingen en mediabestanden om de bestandsgrootte te verkleinen en minimaliseer onnodige gegevensoverdracht. Vermijd bijvoorbeeld automatisch afspelen van video's en het gebruik van hoge-resolutie afbeeldingen wanneer deze niet nodig zijn.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen website-eigenaren en gebruikers gezamenlijk de impact op het milieu verminderen en bijdragen aan een duurzamere digitale wereld.

Je kunt ook tools gebruiken om de uitstoot van je website en de efficiëntie ervan te meten. Websites zoals websitecarbon.com controleren je website op gegevensoverdracht, de duurzaamheid van het datacenter, verkeer van de website, enzovoort, om te bepalen hoeveel CO2 je website verbruikt en of je duurzame energie gebruikt.

Enkele tools: https://ecograder.com, https://www.websitecarbon.com

Natuurlijk heb ik mijn eigen website ook al eens getest en ik ben zeer tevreden met de resultaten. Mijn website behoort tot de schoonste 89% van alle geteste webpagina's en wordt gehost met behulp van duurzame energie.

Website carbon of personal website

Wil jij je website laten testen, wil je hebben dat deze wat hoger scoort? Stuur mij een berichtje!

Contact

Idee? Laten we het bouwen!